Celkem padesát rychlodobíjecích stanic by mělo být na území Prahy vybudováno do konce příštího roku. Toto číslo je pětkrát vyšší, než jaký je současný stav.

Během prezentace možnosti dobíjet elektromobily u stanic provozovaných Pražskou energetikou pomocí karty Lítačka to přislíbili představitelé města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou.

Mimochodem, možnost platit za dobíjení pomocí Lítačky zní sice lákavě. Než tak však uživatel bude moci začít činit, musí uzavřít s PRE příslušnou smlouvu. V podstatě jde tedy o jedinou výhodu, že v peněžence nebude muset mít uživatel elektromobilu dvě karty, ale jen jednu.

Zpět ale k rychlodobíjecím stanicím... Koordinaci jejich rozmístění dostala na starost městská organizace Operator ICT.  Její ředitel Vladimír Zadina slíbil, že rychlodobíjecí stanice se budou umisťovat do ulic s vysokou koncentrací provozu a obyvatel. Přednostně by se měly také objevit v sousedství nemocnic a úřadů. Naopak na parkovištích P+R, kde se parkuje většinou delší časový úsek, by měly být zřízeny středně rychlé dobíjecí stanice.

Operátor ICT dokonce ještě v průběhu léta na svých internetových stránkách nechá veřejnost hlasovat o tom, kde by byly nejvhodnější lokality pro umístění rychlodobíjecích stanic.

Zatímco propojení Pražské energetiky s lítačkou nelze brát jako příliš velký posun vpřed, jiný nápad této energetické firmy je užitečnější. V objektech trafostanic zřídí dobíjecí stanice s výkonem až 22 kW. První ( s dvojicí kabelů s koncovkou Mennekes) již začala fungovat v ulici Dvouletky ve Strašnicích. Do konce roku by mělo přibýt dalších deset.

PRE předpokládá, že takových míst by v horizontu několika let mohlo být v Praze až 60. Trafostanic je přitom na území hlavního města stovky.

V současné době je v Praze zhruba stovka dobíjecích stanic, z toho jen deset procent je rychlodobíjecích. Téměř 70 z nich provozuje Pražská energetika.