Auta, která mají ve svých útrobách vysokonapěťový systém, ať už se jedná o hybridy nebo čisté elektromobily, nemůže opravovat běžný automechanik. V případě nehody však není čas na přivolání specialisty. Základní metody techniky přístupu proto musí zvládnout všichni záchranáři. K tomu, aby se nedopustili fatální chyby, jim pomáhají specializované manuály od automobilek. Prostudovali jsme ten, který patří k plug-in hybridní verzi Kia Niro.

Manuál nejprve popisuje, jak poznat, že jde o plug-in hybrid. Štítky na karosérii již po nehodě na karosérii nemusí být, nebo jsou zakryté. Proto je nejsnazší poznat vůz s vysokonapěťovým systémem podle oranžových kabelů pod kapotou nebo podle VIN kódu. Hybridní vozidlo identifikuje písmeno D na osmé pozici.

Záchranáři se především musí vyvarovat toho, aby nestříhali a neodpojovali vysokonapěťové oranžové kabely dříve než se odpojí bezpečnostní konektor, který deaktivuje celý systém.

Prvním krokem je kontrola vypnutí vozidla. Tedy je třeba zjistit, zda nesvítí kontrolka READY na palubní desce. Systém se vypne po přesunutí voliče do pozice P a stisknutím tlačítka Power. Bez současného sešlápnutí brzdového pedálu je nutné tlačítko stisknout třikrát, s ním jedenkrát. V případě, že to není možné, je možno deaktivovat vůz vytáhnutím pojistek IG1 a IG2 z pojistkové skříně v motorovém prostoru.

Dále je třeba odpojit 12Voltový pomocný akumulátor. Ten se nachází na pravé straně zavazadlového prostoru. Pod podlahou zavazadlového prostoru je pak i přístup k bezpečnostnímu konektoru vysokonapěťového systému. Ten je ukrytý pod zašroubovaným krytem. Deaktivuje se vytažením nahoru ve směru šipky.

I pak je před jakoukoli manipulací ještě počkat pět minut než se vybije kondenzátor vysokonapěťového systému.

Ještě složitější je, pokud takový vůz hoří nebo hrozí nebezpečí požáru. Lithium-ion polymerové akumulátory totiž obsahují gelový elektrolyt, která se může vypařovat, vznítit a vytvářet jiskry, pokud je vystaven teplotám na 149 stupňů. Akumulátor se navíc může vzníti opakovaně i po prvotním uhašení.

Hořící akumulátor může uvolňovat plynný fluorovodík, oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Proto mají záchranáři používat dýchací přístroj.

Hašení takového vozidla se provádí pomocí chemického hasícího přístroje určeného pro hašení elektroinstalace. To ovšem v případě, že požár nepostihuje vysokonapěťový akumulátor. Pokud se tak stane, nikdy se nesmí používat hašení pomocí malým množství vody. Naopak je třeba používat velká množství vody, aby bylo umožněno ochlazení vysokonapěťového akumulátoru.

Pokud je vozidlo zcela nebo částečně potopeno ve vodě, je možné se ho dotýkat v případě, že není vážně poškozeno. Další úkony se pak provádějí na suchu.