Praha přidává další úseky silnic s vyhrazenými pruhy pro autobusy. Nové budou například na Strakonické či Modřanské ulici. Redakce Autonaelektřinu.cz se zajímala, zda by tyto pruhy nemohly legálně využívat také elektromobily.

Zatímco například v Norsku, ale i v dalších zemích mají řidiči elektromobilů kromě jiných výhod možnost využívat také tyto vyhrazené jízdní pruhy, u nás je zatím takováto forma podpory v nedohlednu. Vyplývá to ze zjištění serveru Autoelektřinu.cz, který se dotazoval jak na Magistrátu hlavního města Prahy, tak i na Ministerstvu dopravy. Zakopaný pes, jak se zdá, je v tom, že město cítí potřebu jednoznačně rozlišit elektromobil od plug-in hybridu nebo dokonce vozu s čistě spalovacím motorem.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman totiž v odpovědi na zaslaný dotaz napsal, že oprávněnost či neoprávněnost užití pruhů posuzují policisté manuálně lidskýma očima. "Autobus, jízdní kolo či taxi lze identifikovat snadno podle jejich nezaměnitelných znaků, u elektromobilu to takto nelze," vysvětlil.

Proto také podle něho hlavní město při povolení parkování elektromobilů zdarma v zónách placeného stání zavedlo systém registrace vozidel do systému podle jejich registračních značek. "Registrační značka elektromobilu je tak nosičem informace, že se skutečně jedná o elektromobil," dodává mluvčí.

Z vyjádření mluvčího dále vyplývá, že Praha takovou výhodu pro elektromobilu nezavede, dokud nebude novelizován Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu, aby dodržování režimu ve vyhrazených jízdních pruzích mohla kontrolovat i městské policie. Současně by se i pro možnost využívat tuto výhodu elektromobily musely registrovat.

Ministerstvo dopravy, jak uvedl jeho mluvčí Tomáš Neřold, také řeší problém, jak identifikovat elektromobily od ostatních typů vozidel v provozu. "Ministerstvo dopravy v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility hledá řešení, jak po vzoru některých evropských zemí zavést speciální značení elektrických vozidel," uvedl Neřold. Možností je podle něho více - buď například speciální barva registračních známek nebo nějaká nálepka.

Až poté bude podle něho možné zavést pro elektromobily nějaká další zvýhodnění. Konkrétně například parkování zdarma či využívání dálnic bez dálničního kupónu. Kdy by se o zavedení rozlišovacích prvků mělo rozhodnout, však zatím odhadnout nedokázal.

RADEK PECÁK