I když odbyt elektrických vozidel v České republice v letošním roce roste, ve skutečnosti jsou tato čísla pouze důsledkem velmi nízké základny. Skupina zájemců o elektromobily je navíc poměrně malá, jak vyplývá z materiálu Centra dopravního výzkumu.

Ten zkoumal postoje reprezentativního vzorku více než tisícovky tuzemských řidičů a také se dotazoval ve čtyřech stovkách firem a organizací.

Zejména postoje firem jsou poměrně jednoznačné. Až dosud si jich elektromobil koupily 3,2 procenta. Jen 1,7 procenta dalších si ho v příštích měsících pořídí a 6,4 procenta takový krok nevylučuje, případně ho zvažuje.

Nejzásadnějším zjištěním je ovšem to, že bezmála devadesát procent dotazovaných subjektů zařazení elektromobilu do svého vozového parku v příštích čtyřech určitě neplánuje a celé tři čtvrtiny to neudělají ani v ještě vzdálenějším horizontu.

Důvody odmítání bateriových elektromobilů nejsou ani podle tohoto průzkumu překvapivé. Nejvíce představitelům firem vadí vysoká pořizovací cena, dále uvedli, že se nehodí pro jejich typ provozu a problematický je podle nich také dojezd a nedostatek dobíjecích stanic.

Ke změně současného odmítavého postoje by téměř dvě pětiny (38,9 procenta) nepřesvědčilo vůbec nic. Necelá třetina by začala přemýšlet, kdyby se zavedly dotace a čtvrtina v případě daňových úlev. Zhruba stejné procent by si dalo říci po vybudování dostačující sítě dobíjecích stanic.

Autoři výzkumu se ptali také na to, jaká by měla být výše motivačních dotací. Nejvíce z dotazovaných by se nechali ke koupi elektrického vozu přesvědčit při dotaci padesát procent z ceny vozu. Někteří ale žádali dotaci dokonce přesahující plnou cenu automobilu.

Radek Pecák