Přímá finanční podpora pro nákup automobilů schopných bezemisního provozu se v Česku zatím nechystá. Některé další dílčí formy podpory ale majitelé těchto aut budou moci využívat.

Součástí chystané novely Zákona 13/1997 o provozu na pozemních komunikacích bude i pasáž o úlevě v podobě platby za užívání tuzemských dálnic pro vozidla poháněná alternativním pohonem. "Ministerstvo dopravy již novelu předalo do mezirezortního řízení," upozornil zástupce spolku Čistá mobilita Petr Vomáčka. Podle něho by v budoucnosti vozidla poháněná pouze elektřinou měla mít nárok na plné odpuštění poplatků za užívání dálnic a rychlostních komunikací. V praxi to znamená, že by ročně mohli ušetřit 1500 Kč. V budoucnosti ale možná ještě více, protože se chystá zdražení současné výše poplatku.

Novela se zmiňuje i o úlevě pro automobily využívající pro svůj pohon stlačený zemní plyn. Zatímco ale elektromobily budou moci využívat dálnice zcela zdarma, majitelé vozů na CNG budou mít nárok pouze na padesátiprocentní slevu. Dálniční známku nebudou muset mít také "vodíková" auta, případně hybridy. Ovšem jen tehdy, pokud emise CO2 nepřesáhnou v kombinovaném provozu hodnotu 50 gramů na kilometr.

Na začátek platnosti si však ještě docela dlouho počkáme. "Navrhovaný počátek účinnosti je počátek roku 2021.

V souvislosti s touto úlevou chystá ministerstvo dopravy také zavedení nového typu označení pro vozidla poháněná alternativním palivem. Díky tomu pak budou moci policisté, strážníci, Celní správa i úředníci obecních i jiných úřadů rozlišit ekologicky úsporné vozidlo o jiných.

Návrh novely zákona, který tuto problematiku řeší, v současnosti úředníci ministerstva dokončují a v brzké době ho také předají do mezirezortního připomínkového řízení. Pokud by byly elektromobily označeny, padl by současný argument, že kvůli nemožnosti rozlišení nelze elektromobilům povolit vjezd do vyhrazených pruhů pro autobusy.

Výhoda ježdění po dálnici zdarma by byla teprve druhým hmatatelnějším počinem v oblasti elektromobility. Ten první učinilo hlavní město Praha, když umožňuje parkování těchto vozidel (po zaregistrování) na celém území zdarma. Tedy i ve vyhrazených modrých a fialových zónách placeného stání.